Rehabilitering og restaurering

Har du kjøpt en eldre bolig som du ønsker å få tilbake til sin opprinnelige stand? Eller simpelthen forbedre nåværende tilstand? Ved eldre boliger kan materialer og annet håndtverk ofte være svært skjørt, og det må behandles med forsiktighet. Som erfarne fagmenn, vet vi i Tre-Tech hvordan vi kan bringe livet tilbake i en gammel bolig. Vi er nøye med å følge dagens krav for isolering og brannsikkerhet, slik at din bolig står i henhold til påbudte krav. Vi kan hjelpe deg med:

  • Rehabilitering av gulv
  • Rehabilitering av tak inne 
  • Isolasjon
  • Fjerning av vegetasjon 
  • Rehabilitering av vinduer 
  • Rehabilitering av fasade 
  • Rehabilitering av tak ute 
  • Rehabilitering av betong 

Når du ønsker å rehabilitere en gammel bolig er det et par ting du må passe på. Blant annet kan gamle boliger stå oppført som fredet. Dersom boligen er fredet kan det få store konsekvenser om du begynner arbeidet før en eventuell søknad har blitt godkjent. Søknad sendes til kommunen eller Riksantikvaren. Selv om det kan være fristende å skulle utføre rehabiliteringsarbeid selv, vil det være mye bedre å benytte seg av ordentlig fagfolk. Feil isolering eller håndtering av materialer kan føre til råte, mugg og andre skader. Som fagmenn sørger vi for å følge alle forskrifter og føringer under arbeidet, slik at du slipper uforutsette komplikasjoner og forsinkelser.

Flere tjenester