Under byggeprosjekter er det gjerne betongarbeidet som legger selve fundamentet for resten av prosessen. Betongarbeidet vil stå i lang tid, og det er derfor viktig at du bruker ordentlig fagfolk til å utføre arbeidet korrekt. Blir arbeidet gjort riktig fra start vil konstruksjonen stå mye mer robust og få en lengre levetid. Her i Tre-Tech har vi lang erfaring med betongarbeid og kan bistå deg med følgende:

  • Grunnmur
  • Ringmur
  • Trapper
  • Støttemur
  • Gulvstøp 

I tillegg utfører vi også rehabiliteringsarbeid på betong dersom du trenger hjelp med skader i betongen på eksisterende bygg. Er du rask med å se til skadene, øker du sannsynligheten for å unngå ytterligere skader, samt at det vil øke levetiden til betongarbeidet.

Flere tjenester