Ved påbygg blir det utført byggearbeid over eksisterende konstruksjon. I mange tilfeller kan det være et ønske om ha mer plass i hjemmet, men så ønsker man ikke å flytte. Da vil påbygg være en god løsning på problemet, ved å utvide den eksisterende boligen sånn som den står i dag. Her i Tre-Tech jobber vi hardt for at du skal få en bolig av god kvalitet når vi kommer for å utføre påbygg-arbeid. Tjeneste våre innenfor påbygg tar for seg følgende:

  • Balkong
  • Takløft
  • Inngangsparti 
  • Utvidelse av rom 
  • Ny etasje 

Påbygg krever til enhver tid at du sender inn søknad til kommunen. Dette kan foregå i en ett-trinns eller to-trinns prosess. Dersom boligen er under 30 kvm holder det å sende inn en søknad, men overskrider det nye påbygget denne størrelsen vil det være nødvendig med to søknader; én for rammetillatelse og en for igangsettelse av prosjektet. Skulle du trenge hjelp med søknadsprosessen kan vi i Tre-Tech hjelpe deg så du er sikker på at du sender inn riktige opplysninger.

Flere tjenester