Gravearbeid og asfaltering

Skal du utføre gravearbeid er det viktig at du bruker aktører som har erfaring innen fagfeltet. Graving er et risikofylt arbeid som innebærer håndtering av store maskiner og å legge til rette for nøye planlegging. Før vi kan komme å grave for deg er det er viktig at du husker å søke om tillatelse for gravearbeid hos kommunen din. Vi i tre-tech står rustet til å hjelpe deg med følgende: 

  • Tomtegraving
  • Vannlekkasjer og avløp 
  • Drenering 
  • Kabelgraving
  • Gravearbeid for asfaltering 

Under arbeid med asfaltering er det ulike måter å gå frem på. Vi i Tre-tech kan bistå deg i å velge riktig fremgangsmåte, samt asfalt for ditt prosjekt. Våre fagmenn kan hjelpe deg med både asfaltering av nye veier, samt restaurering av ødelagt asfalt på eksisterende vei. Asfalteringsarbeid kan dreie seg om alt fra gårdsplasser, innkjørsler og parkeringsplasser, til fortau, gang- eller sykkelstier.

Flere tjenester